vrijdag, december 15, 2017

Geschiedenis

Afdrukken

Er is maar weinig bekend over de historie en de ontwikkeling van het Nederlandse bockbier. Er is wel meer bekend over de herkomst en de naam van het bockbier.

Het verhaal gaat dat de naam aan het begin van de 17e eeuw in Beieren ontstaan is en een verbastering zou zijn van Einbecker Bier. Einbeck was in de Middeleeuwen een beroemde bierstad in Nedersaksen.

Het bier werd tot ver buiten de stadsgrenzen geëxporteerd. Het werd onder meer geleverd aan de Hertogen van Beieren, die het buitengewoon lekker vonden, maar ook veel te duur vanwege de hoge accijnzen. Hertog Wilhelm V besloot een eigen brouwerij op te richten om het Einbecker bier na te laten maken.

In 1591 werd daarmee begonnen in het Münchner Hofbräuhaus. Maar hoe goed de Beierse brouwers ook hun best deden, hun bier haalde het niet bij het Einbecker bier. Rond 1612 werd een brouwer, Elias Pilcher, uit Einbeck naar Beieren gehaald om het Einbecker bier te brouwen. Hij slaagde erin een bier "nach Einbecker Art" te brouwen.

"Einbecker Bier" werd op z'n Beiers als "Ainpöckisch Bier" uitgesproken, verkort "Ainpöck" en ten slotte vroeg men in het gewone spraakgebruik om "Ein Bock". Later werd "ein" opgevat als lidwoord en losgekoppeld van het woord; bock werd begrepen als de diernaam bok. Met een bok heeft de naam dus niets te maken, maar op etiketten wordt wel vaak een bok afgebeeld.

Bockbier kwam voor het eerst in 1886 op schrift in het Nederlands voor. Bockbier is ontstaan door het verschijnsel dat volksetymologie genoemd wordt. Dat wil zeggen dat een woord zoals we dat in zijn huidige vorm kennen, is ontstaan doordat de eigenlijke herkomst niet meer begrepen werd, en de taalgebruikers een wél bekend woord ermee associeerden.

De schrijfwijze bokbier is officieel niet juist, maar komt vaak voor – vooral in merknamen.

Er zijn nog meer verhalen over de oorsprong en naamgeving van het bockbier, waarin wel een verband met de bok wordt gelegd. Het zou te maken kunnen hebben met de Germaanse god Donar (soms afgebeeld als half mens, half bok) die op een bokkenwagen langs de hemel rijdt, en tegelijkertijd de vruchtbaarheid symboliseert. En vruchtbaarheid werd altijd geassocieerd met de lente, en dus werd de nieuwe gerst- of tarweoogst gevierd met het zojuist bereide nieuwe bier: bockbier dus. Maar dat verklaart niet het bestaan van 'herfst'-bok.

TopbockDoe mee met de verkiezing van het beste bockbier. Vul het formulier in en win!
Meer info

Gulpener

Gulpener

Brouwerij Het Licht

Brouwerij het Licht

Café Ledig ErfBert's BierhuisLouis HartlooperEetcafe de PoortKALIPSO

 Bockbier Festival een festival vol energie!